go 回复: 8 | 浏览: 34319 |倒序浏览 | 字体: tT
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

现在下午饮料搭配欧包是个幸福的事情
2 e- Y" u) u  Q$ B4 ^, a- j# ^

9 O2 P4 D9 h# T  l  I
遇到买饮料送欧包这样的好事更是幸福满满

0 G6 y0 j# m! `# R% j
镇楼图
  y7 Y# Y. v: _# j$ U
满满的红心火龙果~我最爱啦~后面是和小伙伴一起分享的欧包
  G, E5 k( H5 n' Z
psb.jpg

& B! g) k: S, f* j( A1 O

" I1 o- i4 E# c; h. s9 v- e' a4 F0 U, e
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

天蓝色和白色基调的装修~还有可爱的小兔兔
7 V" }+ l5 |7 Q9 r让你一丝丝清凉的感觉
2 x" B) {9 y+ h$ [- g' X还给你萌萌哒的心情: g/ [) _" X& g9 b# T
psb2.jpg
psb (2).jpg
psb (1).jpg

$ J" g% U+ j& V) v! p7 ]0 @
0 Q) v* a* L, ~) E& i. r
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

欧包的品种很多
  m. @9 ^# I! n% f7 I  c. F2 P( o
. h* D+ g" [/ H; Y- p9 ^
颜色也乖
: K. B" @! H& V) z& C6 l, M
psb (9).jpg
psb (8).jpg
psb (7).jpg
psb (6).jpg
psb (5).jpg
psb (4).jpg
psb (3).jpg

; D+ s% j4 I3 P8 C: p
# }$ a' q; M' ~1 J1 J! g3 t- }
! M& B' S% R! N& [/ b/ `

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

饮品我们都点的不一样的$ ~2 ]  g3 \0 b4 d3 K
psb (13).jpg
psb (14).jpg
psb (12).jpg
psb (11).jpg

. b/ d* ?; w9 v. d9 ~

# w3 M$ ^2 I4 k- \0 O6 {: G
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子


4 m1 I( K" f) f. I, h6 p% u0 `7 u有没有被萌到啊~哈哈; D. d) w; t3 }  ~5 B
psb (15).jpg

2 I1 g5 k" ~2 r# v) a. `
4 J) p% k8 c. \
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

价格看过来
/ f  }( [: o2 {# s" E) z' L1 j$ g" k& b
psb (19).jpg

% h8 z- F% I+ c8 m/ d' D# V3 L9 w
; l  \3 L* B4 f7 J7 c* D, E
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

地址就在时代天街C馆边~很好找
/ i: g( D; E. N, L! \
8 a6 L$ k# w+ x2 q6 V+ u现在除了买饮料送欧包还有机会得小兔兔或钥匙扣
! m, N" y5 V$ ~* e萌惨了
4 \% C; }5 s% Y, ?2 A

% s' ]. p% s& {1 R4 ^2 M
psb (17).jpg
psb (18).jpg

2 g1 x: |- t) m# [& d
爱生活,爱美味,爱匪匪
买茶送欧包~幸福到爆的下午茶
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:4406043011551公安机关备案号:44010602000127粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部