go 回复: 8 | 浏览: 34541 |倒序浏览 | 字体: tT
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

现在下午饮料搭配欧包是个幸福的事情

% Y. @8 m) T3 K. i# Q$ Q. p. l8 s3 e; `$ q0 X8 k  w: h& q5 N( E
遇到买饮料送欧包这样的好事更是幸福满满

0 u/ o8 s8 B/ A! l
镇楼图
) R" {# D3 o% q
满满的红心火龙果~我最爱啦~后面是和小伙伴一起分享的欧包

1 P' ~% P8 ]# ?! f( r* W' S
psb.jpg

. n% C8 k0 c9 Y

+ a! a7 D' j! f) Q8 F2 ~* i
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

天蓝色和白色基调的装修~还有可爱的小兔兔
1 z9 ?) a( P) |; h4 a  D; Y让你一丝丝清凉的感觉
& M% n2 h( G. P$ v' z还给你萌萌哒的心情) x5 l/ F+ l- G$ V- r6 n
psb2.jpg
psb (2).jpg
psb (1).jpg

, n; S/ _$ y. ^+ H( {6 t0 l
" h3 F2 p9 |0 A% d
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

欧包的品种很多
% L& V  }4 S& t+ S% I0 [

) M( b& r( S/ P: U2 a
颜色也乖

( H$ R9 z8 M2 V3 n- x/ Q5 n
psb (9).jpg
psb (8).jpg
psb (7).jpg
psb (6).jpg
psb (5).jpg
psb (4).jpg
psb (3).jpg
, x, O7 r4 a9 o2 d

. c" y( a- C# s( x. J' ~+ V8 n$ \7 a* V* o2 Y

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

饮品我们都点的不一样的) a  r9 @+ q) S* Q3 x4 _8 s
psb (13).jpg
psb (14).jpg
psb (12).jpg
psb (11).jpg

9 r* y. i1 C9 i' _  I
  j" ^+ D3 d3 P! \

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子


8 \; S, r4 o, t8 \" m* b" \' P3 P有没有被萌到啊~哈哈
& _2 T' F+ c+ U6 b6 u
psb (15).jpg
! ~4 z; P9 G9 E- {7 o2 p5 |

% ~" q6 F" c. `; c# U$ u
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

价格看过来
) z8 G1 Z: ~! [/ x. Y3 M8 P) p
psb (19).jpg

. v0 V7 K/ e( `4 @- A
* z3 l! ?/ p) ^) Z
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

地址就在时代天街C馆边~很好找
- l; k$ V) n9 f) G/ g" Y! H8 M6 ]/ l0 d+ y
现在除了买饮料送欧包还有机会得小兔兔或钥匙扣
# l1 Z* {2 m, R' Y& v- z0 F萌惨了
* Q* H# b4 N* a4 j6 x0 r

. y* D' ^$ P: p5 h5 w
psb (17).jpg
psb (18).jpg

' O1 H" ]" B/ j
爱生活,爱美味,爱匪匪
买茶送欧包~幸福到爆的下午茶
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:4406043011551公安机关备案号:44010602000127粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部