go 回复: 12 | 浏览: 6632 |倒序浏览 | 字体: tT
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
37788  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
9176 

金勺子

话说匪匪每次分享的美食

8 P- p: [9 L' ^. @: O# j
% ~* s2 y  c8 \
都是很给力的折扣
! h) I  G; U- D( Z& u
这次也不例外~6.8折的折扣~

2 J* p4 `: j# g8 V
镇楼图~DUANG!

1 E- C) ]8 ~  N* z  W
然后我一一到来~

7 ?0 B, p9 L$ z& m
psb.jpg
, ^0 F. Y% A5 J% s: l& ^7 M8 p. p. U

# E4 P8 w6 r: y
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
37788  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
9176 

金勺子

店还是回到了当时的位置5 B) }6 q- o1 [1 |, g9 |
还是那个感觉
* \2 L+ e+ o/ H! }墙上还是有那些照片) X# W/ h( a( Q9 A
记得6年前( ]9 ^6 f( `5 m- h
最火的言子鸡吗?八万哥开车送鸡?/ a$ _! j( h3 b4 A% d% m$ O$ g
很多报纸都登载了的$ [+ `& V- O% A8 D: E
火爆惨了0 i$ L$ Y, g  E: v! s; z' e
近几年,八万哥全国各地寻觅各种美食食材这些6 |; O. b' m1 A% n
和那种微商完全不一样~八万哥有实体店~而且很多人吃过~真的是好品质~要吃要提前预订~都是现杀新鲜的食材' r" F& F! w8 ]: Q* e* [* L6 j+ r- L
psb (1).jpg
3 y- Y% M! a# |; e- w/ M5 D9 F! t4 I

# D- O7 A( x$ V, T1 c( ~" D1 H
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
37788  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
9176 

金勺子

隔壁也是他的哈~店内环境和以前一样* ^- U# W, p/ e( l
psb (4).jpg
psb (3).jpg
psb (2).jpg

9 N" u; s% G  O* ~$ C+ K8 f3 ~: n5 d

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
37788  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
9176 

金勺子

重庆人~喜欢坐外面哈~坝坝坐起安逸
- |1 g) n1 |" q; v: g喝酒吃虾,谈天说地才是畅快
4 q& y1 j. a( j) v; S- g墙上和门口斗有活动的牌子~" @5 p& l8 B( S8 e
没有豁你~6.8折~还不赶快约起来~
2 `6 |) \. f7 v1 B
psb (7).jpg
psb (6).jpg

$ o" a; z0 c1 l, Q5 q  W
6 v- Z: F, z$ Q8 @7 q
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
37788  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
9176 

金勺子

现杀的~活的~新鲜的才有好品质~这个是八万哥对自己的产品要求
4 n$ J* L0 [- j, ~0 C4 s0 z5 x这里八卦一下~
. Q$ O" z( V# l" i老板八万哥哥·有很漂亮的酒窝~3 G! Q( {" S+ h6 C1 }0 H' n
psb (9).jpg
psb (8).jpg
$ l, ^/ ?6 i7 e4 z) u  [1 q7 a1 ^

3 ?& z, O  Y$ A0 N
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
37788  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
9176 

金勺子

新菜抖抖鸡,图片没拍好,但是味道真的很不错,麻辣可口,香辣到位,材料是用得相当的好的。
# J  D# I! H1 Y
psb (10).jpg

: A( _. W9 j3 f+ ]' A5 K
0 ]! k3 |6 {6 x0 M3 B( K* f' U+ P

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
37788  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
9176 

金勺子

开胃小菜先整起~2 v  w' ]9 z0 x0 t1 [- {8 r
psb (12).jpg
psb (11).jpg

# V1 \8 s) e; s9 g) f: P+ h* P6 i- d) X7 A$ Z8 A7 Q3 K

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
37788  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
9176 

金勺子

小龙虾来了
7 ]% c$ I( k# D! R. e6 s清蒸的
/ X0 B7 b/ O* W3 R香辣的: L2 m; P  c1 d5 R3 n; j' }' H
蒜蓉的~我们全都要~
* v, V* F; |; c% L  g: D# `& U% T  Z
psb (15).jpg
psb (14).jpg
psb (13).jpg

. V. d+ j$ Q' k( i, ]7 P# ]% @6 ?) Z7 B2 S- q& I/ J2 \

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
37788  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
9176 

金勺子

好大一个~满足~而且都是有虾黄的哦! C- O5 u8 V' C- U  y# E* @
psb (17).jpg

) x) I( L  [; f( k+ Z

" K6 f0 O+ ]6 X5 u7 G
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
37788  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
9176 

金勺子

言子鸡~芋儿黑耙~鸡肉很糯,嗨有耳子,等各种药膳,味道刚刚好
psb (18).jpg
psb (19).jpg
1 k7 I, D1 z* F6 S  o* Q/ S" R6 e

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
37788  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
9176 

金勺子

这个也很好吃~怎么办~减肥路上的敌人都太美好了~哎+ s& d. P* X1 d* }% @' k+ C# a  l
psb (20).jpg
! J. @2 c( p/ g, v6 z- x2 J9 p- l: z

+ r, L  P1 R* m2 f" d$ H
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
37788  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
9176 

金勺子

不能全是肉肉~来点素搭配~爽口了' |- O$ O" K+ p$ a( g' e
psb (22).jpg
psb (21).jpg
2 p8 n# k5 J. C0 W% s3 A9 ~9 b6 {+ L
+ Z  n. L6 z5 d& o( T

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
37788  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
9176 

金勺子

最后说哈地址

( \! S8 E8 y; J: @) q2 z% T. t
' K4 {1 y7 M! t4 [* C) ~; ~/ `
喊我说撒子渝北区撒子街道老火~反正就是一个十字路口~言子鸡
2 E7 E. q+ \+ j* ^3 m
大众点评啊,点评地址是文慧路17号附57号(保利香槟花园F组团6-5号门面)
! [% ?# o6 Y2 l4 ~: c+ d& r$ d
高德地图直接搜也可以

* y+ i+ ]5 x  [; E
反正都找得到~当时我观音桥新天广场打车去的~12元~就可以估算距离不远了~
5 K% l4 |+ ~$ S  G: q
/ h" j) V6 Z0 {2 `
口号~不能忘记~爱生活~爱美味~爱匪匪
1 @, b8 ~8 m0 `5 A' a( O; X
psb (23).jpg
7 H, v- b, {8 R. ~
8 Q  N1 r( b0 P$ C

% j: q5 s! O0 [) V3 A  q# O% T6 L* O. m+ {. M, T: }8 I

爱生活,爱美味,爱匪匪
6.8折吃美食~不容错过滴
快速回复

站长推荐 关闭


天寒地冷,快来喝羊肉汤咯

今日探店的这家江湖菜不仅有他的招牌名菜“麻麻鸡”和口碑极好的锅巴,更有独一无二的药膳羊肉汤和那外酥里嫩的果木烤羊腿。


查看

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:4406043011551公安机关备案号:44010602000127粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部