go 回复: 6 | 浏览: 1884 |倒序浏览 | 字体: tT
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38284  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10081 

金勺子

        话说现在人的节奏是很快滴,每当好朋友聚会除了吃什么,还有哪里去唱歌,各种伤脑筋的问题,那么这家一并搞定。      镇楼图:/ X% m$ z) {7 ~1 W! M$ q# z# ?
psb (18).jpg
1 u' `. L- Q- y4 I" m9 ~
/ Y2 }; P, [$ c: O

# b" c& T" f" v% z5 i% E+ \" \0 b9 O6 A0 U  s

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38284  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10081 

金勺子

话说这里之前真是KTV~所以走进来有错觉
% t; k9 }2 L- T9 E' C这样的地方可以吃火锅~+ [* L% c! ^$ }5 w) C
匪匪既然推荐~肯定是有啦
1 C, R7 e2 R  F; P2 z7 A0 r: r7 t4 A
psb (2).jpg
psb.jpg
psb (1).jpg

1 f# C% _) S% l. Q0 I7 d
! c8 V. B- P2 j& o$ u0 u
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38284  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10081 

金勺子

是的你~没有搞错~真的有火锅,菜品制作是明档~让你放心~7 k; T) b  E$ `: h/ ^6 D4 R
自助油碟区域~有免费的银耳汤,蛋炒饭神马滴7 E! n4 b$ k& S) |8 V& Q
psb (3).jpg
psb (4).jpg

% f# B+ k* n, q- {
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38284  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10081 

金勺子

感觉很特别把~这样唱歌和吃火锅都可以同时进行啦
9 J! C. [2 W& x0 v( A  R
psb (5).jpg
psb (6).jpg
psb (7).jpg

& w( s: i" L5 y  m7 [6 x
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38284  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10081 

金勺子

我们都是肉娃~话说真的火锅味道很不错~真的
$ d* M9 G. T6 C4 k5 {1 }4 V然后我们是肉娃·点的基本上肉肉~那个午餐肉好吃~腰片好吃~麻辣牛肉也好吃' }% t# X  C# t! S; F5 p" ~0 L
在这里
1 E  X0 U: F/ }$ o' A" ?不要考虑减肥了~哈哈! I" S* ]5 j8 q& w* u4 s
我想说~我嗨吃了一碗蛋炒饭(免费的哈)也黑好吃
8 h1 i: e' w( A; B* q' U: _6 o% t/ D上菜速度也蛮快的~
  T5 @& ~0 ]6 X
4 k; X7 ~' d" s& ?: s/ `1 k
psb (15).jpg
psb (14).jpg
psb (13).jpg
psb (12).jpg
psb (11).jpg

( Y0 l" z  K) X: T2 W1 k
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38284  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10081 

金勺子

价格和平时吃的差不多~最后我要爆料一个消息哈~
: j5 S% G& r1 V2 [1 @9 }* w+ k1 `$ e现在6.8折很划算撒
) |- ?  T. O; A, M8 H7 l' }$ P/ s- `唱歌不另外收费~好给力的活动
7 T5 r7 u( S- |" q
psb (16).jpg

! j5 M- ~/ a% ]4 `) H& L# E
. P. R4 p( ~4 n
% V3 l5 C, O; Y; i

' d' `0 V" J# o9 T' ^0 h  _  G, @
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38284  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10081 

金勺子

地址:观音桥赛博负一楼~靠近新世纪~反正我发这个图~懂的来哈还是黑好找
0 E" K" J7 m. [& P1 l) r$ a最后强调说一次  B1 A; x" i0 M# L7 ~
6.8折哦~嗨起来~让你吃饭唱歌不用转场~
: f- l" x% x9 Z- C3 G这里温馨提醒最好提前定位~现在很火爆滴~2 T: J3 f8 N- N. B# [( ~

5 F* _8 G# ]8 w
psb (20).jpg

* w6 o$ o1 K, i# g
6 ^  a. m: ?- Q6 d! |) m' l) S, A0 t0 \3 r) X" F& S  q! F

爱生活,爱美味,爱匪匪
这家火锅让你边吃美食边嗨歌
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:4406043011551公安机关备案号:44010602000127粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部