go 回复: 8 | 浏览: 2953 |倒序浏览 | 字体: tT
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38420  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10291 

金勺子

话说我是常常要去解放碑办事的

  K: {7 u, p$ G( [% Q  z- C6 [8 N- p: ]  Z6 l& d: m
上周和同事约起来
1 w, t+ _% a, p
也算过节前的小团年

9 U1 W( b3 Y' M# k1 I- J! I  J
镇楼图
  `1 h8 }: X+ N) `- j; {
我们选择的火锅
- m0 A4 k' L$ u* s1 a, T9 u
psb (3).jpg
% n$ e3 C, d5 q

, G  t" L: t0 L, y; D
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38420  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10291 

金勺子

位置还是很好找,靠近大世界酒店
1 w" V. q6 m3 p- y) r
psb (14).jpg
* z, G6 S2 K8 f  j# v, @

9 p1 O+ A; H' g  u+ i  \+ u, f# b
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38420  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10291 

金勺子

环境绝对的逼格上楼还是专门的电梯
* N6 Y! {' x  x/ z6 @- X4 \7 y1 U# _; F  r3 t5 M1 B
psb (1).jpg
psb.jpg
% Q: a0 Q" w1 b0 n8 Z8 b+ w
4 V5 O9 H' f  I  z# e- v
, l$ Y0 R( x* Q# r& ]

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38420  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10291 

金勺子

环境绝对的逼格
5 B$ I$ U  J; w8 k" i比其他店都更有感觉8 q0 j0 {" S8 a0 I2 i, e
装修投入不少
2 \8 ?( _* n+ ~% k! ~: h) ]如果外地游客来这了用餐绝对的干净整洁
, s7 ?7 }4 U% m4 l( O2 }9 B
psb (6).jpg
psb (5).jpg
8 G4 N5 D# }- z

; L4 s7 q+ E' R
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38420  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10291 

金勺子

每个桌上有个小娃娃~喜欢~不过不能带走~老板定制的
0 E$ E( G8 Y) |4 t2 C* q
psb (9).jpg

# q2 `* ]4 Q7 b& h+ u) o) c  m" K4 X$ @3 }1 ?# m1 v  {: S

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38420  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10291 

金勺子

鸳鸯锅
" ]% j" g3 p$ i4 D- n" J1 u因为有同事上火了~不过我还是热情的我( m+ Z* n/ a$ X  A( y, m+ h& g
我必须要整干油碟
' c- ~* ]  _8 Z/ R: [
psb (7).jpg
psb (10).jpg

" u5 p5 z" e, P3 I" I) e8 C* J0 ~
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38420  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10291 

金勺子

荤菜一如既往的好
. O& v( X5 m0 w) @) n) C7 j4 ?强烈推荐的还是最爱的大排骨9 y9 q* S2 V) \7 |; _+ ]) W3 `, O6 P
素菜切的很漂亮4 E4 S3 o+ f+ A& ~$ _
psb (16).jpg
psb (15).jpg

  k8 ^7 Z% W/ d; f. L  t0 M3 D9 ?+ f$ X2 U; u! ?( G1 w+ \

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38420  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10291 

金勺子

最后提前给大家拜年了~
3 s8 T! c  M$ J" p" N
psb (12).jpg
psb (13).jpg
* m, J5 ~3 j8 j, x
5 S+ [# B" P) U8 L  J3 L
& ~" t# S7 l" E" l/ t, p

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38420  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10291 

金勺子

价格适中~城里吗这样的定位还是很不错了/ O' f7 m5 n- Z- B
地址大世界旁边~老五一火锅~
- z8 k1 E* c1 x
psb (2).jpg
psb (4).jpg
% `* q2 }0 d" w6 d/ ~. G7 Q

爱生活,爱美味,爱匪匪
城里的火锅,最爱这家
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:4406043011551公安机关备案号:44010602000127粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部